Sentralbanksjef Ida Wolden Backe

Forsinkelsesrenten heves fra 1. juli 2022

Sentralbanksjef Ida Wolden Backe i Norges Bank besluttet torsdag 23. juni å heve styringsrenten til 1,25 prosent. Ny forsinkelsesrente fra og med 1. juli 2022 vil da være på 9,25 prosent. Forsinkelsesrenten utgjør styringsrenten tillagt 8%.

Forsinkelsesrenten justeres to ganger i året henholdsvis 1. januar og 1. juli.

Forsinkelsesrente »