Sentralbanksjef Ida Wolden Backe

Forsinkelsesrenten heves fra 1. januar 2023

Da Norges Bank torsdag 15. desember besluttet å heve styringsrenten til 2,75 prosent, vil forsinkelsesrenten fra 1. januar 2023 være på 10,75 prosent. Forsinkelsesrenten utgjør styringsrenten tillagt 8%.

Forsinkelsesrenten justeres to ganger i året henholdsvis 1. januar og 1. juli.

Forsinkelsesrente »