Facebook LinkedIn Twitter Email

Bærekraft

Hos Ropo Capital er bærekraft en integrert del av konsernets strategi og verdier. Vår bærekraftstrategi fokuserer på arbeidsmiljø, tjenesteleveranse og klimavennlig fakturalivssyklus.Vi ønsker å betjene våre kunder med en tjeneste som er enda mer digital, datadrevet og bærekraftig i alle aspekter.

Ropo Capitals virksomhet er basert på tillit. Konsernet skaper verdier for sine kunder ved å sikre viktige prosesser langs fakturaens verdikjeden og finansielle transaksjoner, fra fakturalevering til ledelse og kundestyring. For å styrke denne tilliten og skape langsiktig vekst innen vårt forrteningsområde, er bærekraft en integrert del av Ropo Capitals overordnede forretningsstrategi og daglige arbeid.

Vår tjeneste og suksess måles både i forhold til vår kunde og deres kunde, og det gjenspeiles i våre bærekraftsaspekter. Vår bærekraftsinnsats fortsetter å fokusere på våre kunder, deres kunder og Ropo-teamet.

Strategien understreker også viktigheten av å redusere miljøpåvirkningen av fakturering og fremme bærekraftig kredittforvaltning. Vi mener at de gjennom våre tjenester vi kan positivt påvirke karbonavtrykket ved fakturering og samtidig være involvert i å bygge en betalingskultur der selskaper kan tilby sine kunder ansvarlig handel med kreditt.

Bærekraftrapport 2022