Facebook LinkedIn Twitter Email

Bærekraftighet

Bærekraft for oss er å handle og handle på grunnlag av våre verdier. Mennesker er kjernen i Ropo Capitals bærekraftsprinsipper: kunder, kundekunder og Ropo Capitals ansatte. Vårt bærekraftsarbeid gjenspeiles i alle deler av virksomheten og består av fire områder:

 Helse og velvære


 • Vi vil at hver Ropo-ansatt skal være lykkelig og ha det bra. Som arbeidsgiver har vi et ansvar for å sikre våre ansattes trivsel.
 • Vi tilbyr gode arbeidsforhold og arbeidsredskaper for å støtte betingelsene for suksess.
 • Omfattende bedriftshelseavtaler og forsikring er en del av vårt arbeid for å skape langsiktig velvære.
 • Medarbeidersamtaler (såkalte Ropo Growth-samtaler) skaper forutsetninger for en frittalende og rettferdig kultur og sørger for at alle kan få stemmen hørt.
 • Vi oppmuntrer til en sunn livsstil og en balansert hverdag gjennom personalgoder og felles aktiviteter. Eksempler på dette er velværegodtgjørelser, lunsjfordeler, felles sportsaktiviteter og sunn mat.

Likestilling og menneskerettigheter


 • Vi streber etter en kultur der alle kan og må være seg selv. Likestilling mellom enkeltpersoner er høyt verdsatt i vårt selskap.
 • Vi har nulltoleranse for mobbing, diskriminering eller annen upassende behandling.
 • Vi sørger for å gjøre det så enkelt som mulig å fortelle hva som er vanskelig. Vår varslingsfunksjon sørger for at alle ansatte kan gi informasjon anonymt.
 • Vi respekterer menneskerettighetene og aksepterer ikke barnearbeid, tvangsarbeid eller andre brudd på menneskerettighetene.

Etikk og ærlighet


 • Vi opererer i en regulert industri og vår virksomhet er underlagt lover og forskrifter. I all vår virksomhet tar vi hensyn til lovene som styrer vår virksomhet og myndighetenes instruksjoner.
 • Vi er involvert i å utvikle praksis i vår bransje, og vi følger datatilsynets lover og regler.
 • I en digitalisert verden er det en ære for oss å ivareta personvernet og datasikkerheten til våre kunder.
 • Vi bryr oss om den personlige integriteten til kundenes kunder når vi behandler personopplysninger og har en klar prosess for å håndtere disse riktig og i samsvar med gjeldende GDPR-lovgivning.

Miljø og samfunn


 • Vår virksomhet er basert på digitale løsninger – vi oppfordrer også våre kunder til å ta bærekraftige valg.
 • E-fakturering betyr reduksjon i organisasjonens karbonavtrykk.  Å bidra til økt digitalisering og dermed redusert klimaavtrykk er et av våre mål.
 • Vi liker å møte kunder og partnere ansikt til ansikt, men vi foretrekker tids- og energieffektive digitale kanaler så lenge alle involverte parter har sitt å si i det forumet.
 • Vi resirkulerer kontorrekvisita og foretrekker miljøvennlige alternativer.
 • Vi foretrekker bærbare datamaskiner med lavere strømforbruk