Facebook LinkedIn Twitter Email

Bærekraftrapport 2021

Ropo Capital Groups bærekraftrapport 2021 er utarbeidet i samsvar med Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten omfatter alle konsernselskaper i Finland, Sverige og Norge. Konsernets bærekraftrapport vil i fremtiden bli publisert sammen med finansrapporten.