Facebook LinkedIn Twitter Email

Kvalitetspolicy

Tillit er grunnlaget for vår virksomhet, og tillit skapes ikke uten kvalitet. Et sertifisert kvalitetssystem er kjernen i vår kvalitetspolicy. Sertifiseringen dekker alle tjenester i fakturaens livssyklus, fra håndtering av fakturautsendinger, inkludert IT-løsninger og vedlikehold, distribusjon, tjenesteproduksjon og kundeservice.

  • Ropos’ kvalitetssystem for fakturaens livssyklus er tildelt et ISO 9001:2015-sertifikat. Sertifikatet ble utstedt i juni 2018.  Sertifikatet krever at kvalitetssystemet blir aktivt vedlikeholdt og oppdatert. Årlig sørger gjentatte eksterne revisjoner for at virksomheten opprettholdes i tråd med standarden, og at kvalitetssystemet videreutvikles kontinuerlig.
  • Et sertifisert kvalitetssystem er et tegn på virksomhet som kontinuerlig utvikles. Standarden binder oss til systematisk kvalitetsstyring og er en garanti for at kvaliteten på tjenestene våre er på et høyt nivå og at kundenes kvalitetsforventninger blir oppfylt.
  • For kunder gjenspeiles utviklingen i vår kvalitetspolicy og i våre veldefinerte kvalitetskontrollprosesser. Gjennom sertifisering er våre prosesser og forretningsmodeller godt definert og dokumentert, noe som forbedrer risikostyring og forbedrer servicenivået.
  • I forbindelse med sertifiseringsarbeidet, har Ropos’ kvalitetskontrollprosesser blitt strammet inn og driftsmodeller for fakturautsendelser og andre tjenester er harmonisert. Prosessen med å sende brev- og fakturamateriale går for eksempel gjennom bredere kvalitetskontrollfaser, overvåking av håndteringskjeden er delt inn i flere trinn og evalueringen av dokumentasjonen er skjerpet.

Ropo Capitals sertifiseringsvurdering ble utført av Kiwa.