Facebook LinkedIn Twitter Email

Våre etiske retningslinjer

Hos Ropo Capital er vi forpliktet til etisk og ansvarlig forretnings- og tjenestelevering.  Vi er ledende på vårt felt i Finland og har som mål å oppnå samme suksess i det nordiske markedet. Vi har et ansvar for å lede ved eksempel og drive virksomhet på en etisk måte.

Våre etiske retningslinjer fremhever alle områder av menneskerettigheter og arbeidsrettigheter; miljø; antikorrupsjons- og etikkpolitikk. Koden veileder våre ansatte, entreprenører, representanter, styremedlemmer og også våre leverandører i alle landene vi opererer.