Facebook LinkedIn Twitter Email

Verdier og kultur

Våre kjerneverdier, det vi kaller ropoisme, inkluderer mot, det konstante ønsket om å lære nye ting og ekte entusiasme. Ropo Capitals utvikling styres ikke av vaner eller standarder – vi utfordrer markedet med nye forretningsmodeller og har mot til å utfordre etablerte rutiner. Vi hjelper kundene våre med å innovere ved å tilby tjenester gjennom hele fakturaens livssyklus og bruker data for å skape et nøyaktig bilde av virkeligheten.

Vi er en strategisk partner som bygger langsiktige samarbeid, hvor vår viktigste konkurransefortrinn er teknologi, brukeropplevelse og kompetanse.

Våre verdier har ikke kommet til ved en tilfeldighet. De gjenspeiler stemmen til Ropo-medarbeideren og er merkbare i alt vi gjør. De gjenspeiler vår bedriftskultur og vår filosofi.


Ambisiøs

Hver av oss jobber for våre kunder og for Ropo Capitals suksess. Alt vi gjør, gjør vi med sikte på sluttresultatet. Det er drivkraften vår. Vi har en sterk vinnerkultur som er preget av en lidenskap for å utvikle og oppnå best mulig resultater sammen.


Mot

Vi har mot til å stille spørsmål om eksisterende arbeidsmodeller og tror at vår egen visjon bærer. Vi kan og tør å bryte gamle mønstre for å skape noe nytt. Høye vekstmål oppnås ikke ved å gjøre de samme tingene år etter år. Å opprettholde eksisterende strukturer krever ikke mot.


Innovativ

Hos Ropo Capital elsker vi å utfordre. Etter vårt syn er jakten på endring og utvikling en viktig faktor, fordi kun forvaltning leder bakover i stedet for fremover. For å utvikle oss må vi omfavne nye ting og være litt bedre enn vi var i går, det er en forutsetning for vår suksess.


Klar tale

Vi tør å si som det er. Å være frittalende og ærlig styrker tilliten til oss blant våre kunder, men bygger også selvtillit blant våre ansatte. Vi ser det som en forutsetning for rask utvikling.


Jobbtilfredshet

For oss i Ropo Capital er det viktig at vi tror på det vi jobber for, at vi setter pris på vår egen arbeidsinnsats. Vi finner arbeidsglede ved å akseptere utfordringer, oppnå suksess, men fremfor alt fra det faktum at vi alle tilhører et felles team. Hos Ropo Capital jobber vi for en bedriftskultur som gjør at hver ansatt får plass.