Posti Messaging Scandinavia slås sammen med varemerket Ropo Capital

Fra mai 2021 skal Posti Messaging Scandinavia dele varemerket Ropo Capital i Sverige og i Norge. I framtida skal Ropo Capital Group opptre under varemerket Ropo Capital i hele Norden.

Ropo Capital kjøpte Posti Messaging AB og Posti Messaging AS (sammen “Posti Messaging Scandinavia”) i oktober 2020. Med oppkjøpet kom Ropo Capital inn på det norske markedet og styrket tilbudet ytterligere i Sverige. Nå tar selskapet neste steg for å kombinere tjenestetilbudet og varemerket Posti Messaging med Ropo Capital. er Målet erå betjene kundene enda bedre med  en bredere, sammenhengende og helhetlig faktura livssyklus-tjeneste.

Ved å slå seg sammen under ett felles varemerke, støtter  det raskt voksende Ropo Capital sin markedspenetrasjonsstrategi og integrerer løsningene til Posti Messaging for  multikanal fakturadistribusjon i tjenestetilbudet. Med denne endringen skal Ropo Capital tilby hele fakturaens livssyklus-tjeneste fra  fakturadistribusjon til forvaltning av fordringer i den egenutviklede Ropo 24-plattformen.

“Vi fornyer bransjen med vår unike  fullskala tjenesteleverandørmodell og effektiviserer hele faktureringsprosessen fra fakturalevering til betalingsoppfølging og inkasso,” sier Rickard Westlund, administrerende direktør i Ropo Capital. “Ved å kombinere tjenestene og varemerket til Posti Messaging med Ropo Capital, bygger vi en sterk markedsposisjon og forfølger vårt mål om å bli markedsledende innen håndtering av fakturaens livssyklus i Norden.”

På grunn av rebranding blir de tidligere firmanavnene til Posti Messaging endret til Ropo Capital Messaging AB og Ropo Capital Messaging AS. Kontaktinformasjonen og faktureringsinformasjonen er tilgjengelig på Ropo Capitals nettsteder ropocapital.no og ropocapital.se.

For mer informasjon, kontakt:
Jenni Jantunen, Chief Brand & Communications Officer,
+358 44 756 9603, jenni.jantunen@ropocapital.fi

Ropo Capital er markedsleder innen fakturering- og innfordringstjenester i Finland, og dekker hele verdikjeden til fordringens livssyklus, fra fakturautsendelse til purring og inkasso. Vi konkurrerer på de nordiske markedene som en teknologisk forløper – vår driftsmodell er basert på fordelene med digitalisering og avansert automatisering. Ropo Capital har hovedkontor i Kuopio, Finland, sysselsetter ca 400 finansspesialister i Finland, Sverige og Norge og betjener mer enn 10 000 kunder fra små og mellomstore bedrifter til de største selskapene. Totalt leverer Ropo Capital årlig over 170 millioner fakturaer og andre dokumenter. Målet er å bli den ledende leverandøren av fakturering og innfordringstjenester i Norden innen 2023.