Ropo Capitals bærekraftrapport er publisert – fokus på arbeidsmiljø, tjenesteleveranse og klimavennlig fakturalivssyklus

Hos Ropo Capital er bærekraft en integrert del av konsernets strategi og verdier. I 2021 var bærekraft Ropo Capitals viktigste utviklingsområde der fokuset var å utforme en felles bærekraftstrategi i samsvar med Global Reporting Initiative (GRI) Standards for hele konsernet. Konsernets første bærekraftrapport er nå publisert.

Ropo Capitals virksomhet er basert på tillit. Konsernet skaper verdier for sine kunder ved å sikre viktige prosesser langs fakturaens verdikjeden og finansielle transaksjoner, fra fakturalevering til ledelse og kundestyring. For å styrke denne tilliten og skape langsiktig vekst innen vårt forrteningsområde, er bærekraft en integrert del av Ropo Capitals overordnede forretningsstrategi og daglige arbeid.

I 2021 videreutviklet Ropo Capital konsernets bærekraftstrategi ved hjelp av en såkalt materialitetsvurdering som inkluderte interessentintervjuer, bakgrunnsundersøkelser og risikoanalyse. Basert på dette arbeidet og Ropo Capitals bærekraftsprinsipper ble det utviklet en bærekraftstrategi. Fokusområdene i strategien er sentrert rundt menneskene og et inspirerende arbeidsmiljø, forretningsetikk og ansvarlig tjenesteleveranse, samt en klimavennlig fakturalivssyklus.

“Vår bærekraftsinnsats fortsetter å fokusere på våre kunder, deres kunder og Ropo-teamet. Våre satsingsområder og prioriteringsaspekter fremhever det som er viktigst for oss og hva vi har størst innvirkning på”, sier Jenni Jantunen, Chief Brand & Communications Officer, som er ansvarlig for bærekraftsrapportering.

Strategien inneholder 12 materielle bærekraftsaspekter som er delt inn i fokusområder. Fire av aspektene prioriteres som mest kritiske: garantere en lovlig og ansvarlig fakturalivssyklusprosess; opprettholde datasikkerhet og personvern; sikre medarbeiderengasjement og fremme tydelig og transparent bærekraftskommunikasjon.

Rapporten understreker  også viktigheten av å redusere miljøpåvirkningen av fakturering og fremme bærekraftig kredittforvaltning. Konsernet mener at de gjennom sine tjenester positivt kan påvirke karbonavtrykket ved fakturering og samtidig være involvert i å bygge en betalingskultur der selskaper kan tilby sine kunder ansvarlig handel med kreditt.

Ropo Capital Groups første bærekraftrapport er nå publisert og er tilgjengelig på nettsidene ropocapital.fi, ropocapital.se og ropocapital.no. Rapporten omfatter alle konsernselskaper i Finland, Sverige og Norge. Konsernets bærekraftrapport vil i fremtiden bli publisert sammen med finansrapporten.

Bærekraftrapport 2021 »


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Jenni Jantunen, Chief Brand & Communications Officer, Ropo Capital,
+358 44 756 9603, jenni.jantunen@ropocapital.fi

Ropo Capital er markedsleder innen fakturering- og innfordringstjenester i Finland, og dekker hele verdikjeden til fordringens livssyklus, fra fakturautsendelse til purring og inkasso. Vi konkurrerer på de nordiske markedene som en teknologisk forløper – vår driftsmodell er basert på fordelene med digitalisering og avansert automatisering. Ropo Capital har hovedkontor i Kuopio, Finland, sysselsetter ca 370 finansspesialister i Finland, Sverige og Norge og betjener mer enn 10 000 kunder fra små og mellomstore bedrifter til de største selskapene. Totalt leverer Ropo Capital årlig over 140 millioner fakturaer og andre dokumenter. Målet er å bli den ledende leverandøren av fakturering og innfordringstjenester i Norden innen 2023.