Digital signatur

Ved signering av kontraktsdokumenter er bruk av digitale signaturer en klar fordel fremfor fysiske signaturer. Ved å bruke tjenesten vår til å signere dokumenter digitalt, fremskynder du prosessen. Dette fordi risikoen for uriktige skjemaer er fullstendig eliminert og returtiden reduseres kraftig.

For skjemaer som skal fylles ut og signeres online forenkles prosessen samtidig som datakvaliteten forbedres. Du kan også som bruker velge om alle parter skal kunne signere på en gang, eller om det skal gjøres i en spesiell rekkefølge. Tjenesten vår støtter flere forskjellige signeringsmetoder, for eksempel berøring, SMS og BankID.

  • Effektiviser forretningsprosessen med korte ledetider for viktige kontraktsdokumenter
  • Underskrift av dokumenter digitalt eller fysisk som i butikk/på kontoret
  • Sikker og juridisk bindende signering
Digital signatur

Vil du vite mer? Våre eksperter hjelper deg gjerne.
Tlf. 22 72 84 70 | salg@ropocapital.no