Fakturaens livssyklus/Order to Cash

Våre tjenester spenner over det vi kaller fakturaens livssyklus eller order to cash. Det inkluderer automatisering av faktura- og kundefordringsadministrasjon til en felles prosess som sikrer at fordringer håndteres effektivt, at prosessen for fakturabehandling er tydelig og at manuelt arbeid holdes på et minimum.

Våre tjenester inkluderer fakturadistribusjonoppfølging av kundefordringer  og påminnelser og inkasso. For deg som kunde betyr dette at du vil ha full oversikt over dine fakturaer og utestående i en og samme plattform – Ropo 24. Sanntidsrapportering på alle nivåer gir deg en unik mulighet til å følge din bedrifts utvikling fra utsendelse av første faktura til pengene er på konto. Vår kundeservice består av kundebehandlere med lang og bred erfaring innenfor vårt fagfelt. Kundebehandlerne jobber direkte mot deg og dine kunder, slik at du kan være sikker på at nettopp dine krav blir fulgt opp både effektivt og profesjonelt. I tillegg til våre kundebehandlere, besitter vi unik kompetanse innen juridiske spørsmål i alle ledd i fakturaens livssyklus.

Å etablere en enhetlig tilnærming for hele fakturaens livssyklus forbedrer kontantstrømmen og styringen av kundefordringene dine. I prosessen overføres informasjon automatisk fra ett trinn til et annet – mens alle aspekter ved fakturering lett kan følges opp. Sanntidsrapporteringen gjør det mulig å bruke faktureringsdata som en del av forretningsutviklingsprosessen og optimalisering av kontantstrøm.

Automatisk oppfølging av betalinger sikrer at riktige tiltak blir tatt så snart en faktura er forfalt. Aktive påminnelser gjenspeiles raskt i forbedret betalingsadferd og profesjonell inkasso minimerer kredittapene dine.

Våre tjenester er basert utelukkende på vår egen teknologi. De muliggjør en fleksibel utvikling som ikke er avhengig av eksterne faktorer og begrensninger. Vi ser på oss selv som ett kundefokusert Fintech selskap og en viktig strategisk partner for våre kunder innenfor området fakturadistribusjon og innfordring.

Faktura Livssyklus-tjenesten vår er sertifisert og oppfyller kravene i ISO 9001:2015.