Faktureringsprogrammet Ropo 24

Kjernen i Ropo Capital ligger i vår egenutviklede teknologi og dype tekniske kompetanse. Vi er i forkant av vår bransje som tekniske pionerer. Grunnlaget for vår forretningsmodell er en kombinasjon av service, teknologi og beste praksis der Ropo 24 og vår egen programvareutvikling er grunnlaget for Ropo Capitals forretningsdrift.

Alle tjenester som dekkes i løpet av fakturas livssyklus, håndteres i sin helhet via Ropo 24. Systemet fungerer også som et faktureringsprogram og inneholder ferdige grensesnitt for de vanligste økonomi programmene på markedet.

Ved hjelp av Ropo 24 sørger vi for at du som kunde har full innsikt i alle forskjellige stadier av fakturaens livssyklus.

 • Alle tjenester i ett system
  Fakturadistribusjon, reskontroovervåking, påminnelser og inkasso.
 • Fullt automatisert prosess
  Betalingsovervåkingen skjer i henhold til avtalte rutiner og uten manuelt arbeid.
 • Sanntidsrapportering
  Statistikk og analyse av fakturaflyten din oppdateres 24/7.
 • Dataoverføring via grensesnitt til kundens eget system
  Innebygde grensesnitt for de vanligste økonomisystemene.

Implementering av Ropo 24 er enkelt og igangkjøring medfører ingen ekstra kostnader. Vi fakturerer i henhold til antall sendte fakturaer uten igangkjøringskostnader eller faste månedlige avgifter.

Faktureringsprogrammet Ropo 24

Vil du vite mer? Våre eksperter hjelper deg gjerne.
Tlf. 22 72 84 70 | salg@ropocapital.no