Juridiske tjenester

Juridiske spørsmål relatert til innfordringsprosesser, omtvistede krav og rettslige prosesser kan fra tid til annen være kompliserte.

Tvister er dessverre en uunngåelig del av forretningsverdenen. Tvister oppstår ofte som et resultat av at to parter har forskjellige synspunkter på innholdet i en avtale; at en levering ikke skjer etter ordre, at en part anser en pris for å være feil, eller at en av partene rett og slett ikke betaler i tide. Noen tvister kan unngås gjennom gjennomtenkte og klare avtaler, mens andre må avgjøres i retten. Når du bruker oss, setter vi deg i nær kontakt med vår jurist for å finne den beste løsningen for din spesifikke situasjon.

Med mer enn 25 års erfaring fra innfordringsarbeid hos blant annet Namsmann og som Faglig og Juridisk leder i ett av landets største inkassoselskap, vil vår jurist kunne gi deg eksperthjelp med faglige problemstillinger innenfor pengekrav og tilstøtende rettsområder.

“Vår jurist er medlem av Inkassoklagenemda”

Juristens ansvarsområde overfor våre kunder er blant annet følgende:
•  Rådgivning i forbindelse med inkassoprosessen
•  Rådgivning ved omtvistede krav
•  Sikre at BAHS Kapital tilfredsstiller lovkravene i prosessen mot debitorer
•  Vurdere og gi råd om rettsmidler under og/eller etter en rettslig prosess
•  Løpende oppdatering om legale endringer for våre kunder
•  Avholde innfordringskurs for våre kunder

BAHS Kapital benytter også tjenester fra flere samarbeidsadvokater ved behov. Dette kan være særskilt aktuelt ved stevning eller anke til Tingretten etter behandling i Forliksrådet eller hos namsmannen, ved konkursbegjæring eller lignende.

 

 

Juridiske tjenester

Vil du vite mer? Vi er der for å hjelpe.
Tlf. 22 72 84 70 | salg@ropocapital.no