Påminnelser og inkasso

Bedrifter i Norge taper betydelige beløp hvert år som følge av kunder med svekket betalingsevne eller manglende betalingsmoral. For å minimere risikoen for tap er det derfor viktig å ha en inkassoleverandør som aktivt følger dine krav gjennom hele prosessen fram til pengene er på konto.

Ropo Capital sin inkassotjeneste bygger på mange års erfaring fra inndrivelse og behandling av ulike inkassokrav.  Alle krav er unike og krever derfor ulike tiltak gjennom inkassoprosessen.  Vi tilrettelegger derfor prosesser basert på hva som er best for nettopp dine krav.

For å sikre en optimal løsning og høy løsningsgrad, legger vi opp til en aktiv og effektiv prosess med utstrakt bruk av teknologi og personlig tilnærming. I tillegg vil aktiv bruk av rettsapparatet anvendes der dette er mest formålstjenelig.

For oss er det viktig at dine kunder er fornøyd med vår håndtering av inkassokravet.  Derfor vil du som kunde av Ropo Capital få tildelt en fast kundebehandler som arbeider med dine saker.  Vi ønsker å være siste ledd i din kundeservice. Dette gir deg en sikkerhet for at dine krav blir behandlet på en profesjonell og kundevennlig måte.

Vi arbeider for at du skal få betalt så raskt som mulig gjennom en fleksibel og effektiv inkassoprosess, samtidig som dine kunder fortsetter sitt kundeforhold i din bedrift.

Overvåk av inkassokrav – positivt resultat over tid

Noen skyldnere er stilt i en slik situasjon at det er umulig for dem å gjøre opp for seg på kort sikt. For din del er det ikke dermed sagt at pengene er tapt.  Etter en vurdering hos oss eller gjennom en dom i rettsapparatet legger vi disse til overvåk med tanke på at skyldners økonomiske situasjon kan bedres over tid.

I overvåksprosessen gjør vi en jevnlig vurdering av dine fordringer, har en nær dialog med berørte myndigheter og en effektiv bearbeiding av din kunde.

Vårt utgangspunkt er at alle vil gjøre opp for seg, og i dialog med din kunde vurderer vi betalingsdyktigheten med mål å komme frem til et resultat som skal være lønnsom for alle parter.

Nyttige Lenker:

Inkassoloven » Inkassoforskriften » Salærer og gebyrer » Forbrukerrådet » Namsmann og forliksråd »