Fakturaens livssyklus

Våre tjenester spenner over det vi kaller fakturaens livssyklus. De inkluderer automatisering av faktura- og kundefordringsadministrasjon til en felles prosess som sikrer at fordringer håndteres effektivt, at prosessen for fakturabehandling er tydelig og at manuelt arbeid holdes på et minimum.

Våre tjenester over fakturaens livssyklus inkluderer fakturadistribusjonhåndtering av kundefordringer, automatiske påminnelser og inkasso samt sanntidsrapportering og en kundetjeneste som håndterer innkommende betalinger og spørsmål. I tillegg har vi unik kompetanse innen juridiske spørsmål i alle ledd i fakturaens livssyklus.

Å etablere en enhetlig tilnærming for hele fakturaens livssyklus forbedrer kontantstrømmen og styringen av kundefordringene dine. I prosessen overføres informasjon automatisk fra ett trinn til et annet – mens alle aspekter ved fakturering lett kan følges opp. En sanntidsvisning gjør det mulig å bruke faktureringsdata som en del av forretningsutviklingsprosessen og optimalisering av kontantstrøm.

Automatisk betalingskontroller og konsekvente påminnelser eller inkassotiltak sikrer at riktige tiltak blir tatt systematisk så snart fakturaen utløper. Aktive påminnelser gjenspeiles raskt i forbedret betalingsadferd og profesjonell inkasso minimerer kredittapene dine.

Våre tjenester er basert utelukkende på vår egen teknologi. De muliggjør fleksibel utvikling som ikke er avhengig av eksterne begrensninger. Vi ser på oss selv som en sterk strategisk partner som hjelper kundene våre med å lykkes ved hjelp av pålitelige faktureringsdata.

Livssyklus-tjenesten vår er sertifisert og oppfyller kravene i ISO 9001:2015.

Fakturaens livssyklus

Vil du vite mer? Våre eksperter hjelper deg gjerne.
Tlf. 22 72 84 70 | salg@ropocapital.no