Håndtering av kundefordringer

Vår automatiske overvåkningstjeneste minimerer manuelt arbeid og starter automatisk påminnelses- og inkassotiltak.

Det lar deg frigjøre ressurser fra rutinearbeid, for eksempel betalingskontroller og håndtering av kundefordringer. Når betalingene tildeles automatisk i systemet, trenger du ikke investere ressurser for å overvåke betalingene, noe som sparer deg for både tid og energi. Fakturastatusen oppdateres automatisk via grensesnittet også i ditt eget system.
Ropo Capitals automatiske betalingsovervåking inkluderer oppgjør der betalinger blir allokert til hovedboken din ved hjelp av en referanse. Motregning av forsinkelsesrente og kostnader kan gjøres enten med referanse eller uten referanse. Grensesnittet gjør det også mulig å automatisk sende data om feil betaling til Ropo Capital, hvor våre reskontrospesialister er ansvarlige for konteringen.

Fakturastatus følges opp automatisk i løpet av fakturaens livssyklus. Hvis forfallsdatoen overskrides, startes påminnelse og inkassotiltak automatisk i henhold til en veldefinert prosess.

  • Kundefordringer alltid oppdatert
  • Automatisk betalingsovervåking
  • Automatisk påminnelse- og inkassoprosess
  • Dokumentasjon for regnskap

Håndtering av kundefordringer er en av tjenestene som er en del av det vi kaller fakturaens livssyklus. Andre tjenester som er en del av fakturaens livssyklus, er fakturadistribusjon, påminnelser og inkasso, sanntidsrapportering og kundeservice i forbindelse med betalinger.