Facebook LinkedIn Twitter Email

Historie

Ropo Capital ble dannet ved sammenslåing av to vellykkede selskaper i Kuopio, Finland. Historien vår begynner da Trust Kapital kjøpte Enfo Zenders informasjonstjenestevirksomhet i 2017. Samtidig fikk Ropo Capitals omfattende livssykluspakke for fakturaer sin nåværende form.

2008
Trust Perintätoimisto Oy er etablert i Kuopio, Finland. Arbeidsdelingen mellom de grunnleggende entreprenørene var tydelig: Petri Tukiainen var ansvarlig for kommersialisering av tjenesten og Tuomo Rissanen utviklet teknologien. Et team av nøkkelpersoner dukket opp rundt disse to.

2009
Ropo 24 ble lansert under sitt opprinnelige navn: TrustPoint. En programvare som fokuserer på fakturering og gjeldshåndtering fornyer finske selskapers betalingskontroll ved å gjøre automatiserte påminnelser og inkassotjenester tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter. Programvareutvikling foregår i Kuopio.

2009-2011
Selskapets egen programvareutvikling gir fleksibilitet. Salg og IT jobber tett sammen for å danne en modell for Ropos kundeorienterte utvikling. Helheten er utviklet fra begynnelsen i tett samarbeid med kundene.

2012
Navnet Trust Perintä er endret til Trust Kapital. Til slutt går navnet igjennom i form av Trust Kapital TKG Oy. Navneendringen er basert på et ønske om å profilere seg som partner for hele faktureringen – der inkasso bare utgjør en del av helheten.

2012-2013
Trust Kapital Group utvider seg med finansiering av fakturaer og andre finansielle tjenester. Den økonomiske siden styres gjennom Trust Finance Oy, som er etablert i konsernet. Med oppkjøpet vil konsernet også bli supplert med et revisjonsselskap som får navnet Trust Accounts Oy.

2014-2015
Trust vokser raskt til en markedsutfordrer og konkurrerer med en svært automatisert faktureringspakke, som inkluderer betalingsovervåking, automatisert påminnelse og inkassotjenester og omfattende rapportering. Kundebasen vokser.

Samarbeidet med Enfo om formidling av fakturaer blir dypere og selskapet vinner viktige anskaffelser. Enfo utfører distribusjon av fakturaer og Trust er ansvarlig for å håndtere fordringer.

2016
Sentica Partners kjøper majoriteten av Trust Capitals aksjer. Gründerne Petri Tukiainen og Tuomo Rissanen forlater virksomheten. Artti Aurasmaa utnevnes til administrerende direktør og Pentti Tuunala utnevnes til styreleder.

2017
Trust Kapital kjøper Enfo Zenders informasjonstjenester og gjør fakturadistribusjon til en del av fakturaens livssyklus. Den nye enheten danner Ropo Capital, hvis røtter går helt til 1960- og 1970-tallet gjennom Enfo Zender. Under navnet Ropo Capital lanseres en servicepakke som dekker hele fakturaens livssyklus.
Konsernets virksomhet er sterkt fokusert på fakturaens livssyklus og revisjonsselskapet selges til Talenom.

2018
Ropo Capitals sterke vekst fortsetter. Ifølge Ropo Capitals modell trenger kunden bare én partner for å håndtere fakturaflyten. Ekspansjon er også planlagt utenfor Finlands grenser.

2019
Sentica selger sin eierandel til Adelis Equity Partners. Med den nye hovedeieren vil Ropo Capitals finske ekspertise også eksporteres til andre nordiske land. Rasmus Molander utnevnes til styreleder i Ropo Capital.
På slutten av året utvidet Ropo Capital virksomheten til Sverige ved å kjøpe den svenske virksomheten til Colligent Inkasso, som tidligere var eid av Collector.

2020
Ropo Capital kjøper Posti Groups informasjonslogistikkvirksomhet i Sverige og Norge og skaper dermed en skandinavisk aktør innen fakturahåndtering.

2021
Ropo Capital kjøper inkassoselskapet BAHS Kapital.  Med dette oppkjøpet vil Ropo Capital være en totalleverandør av fakturadistribusjonstjenester og innfordringstjenester i Skandinavia.