Rapportering og analyse

Ropo Capitals rapporter synliggjør de ulike trinnene i fakturaen i sanntid. Ropo 24 inneholder grunnleggende informasjon om hele fakturaens livssyklus. Tjenesten kan brukes til å forstå kundenes betalingsatferd ytterligere og søke bredere informasjon til støtte for forretningsplanlegging og forretningsutvikling.

Ropo Capitals rapportering viser hvor mange fakturaer som er sendt, hvor mange fakturaer som har forfalt, hvor mange påminnelser som er sendt ut og hvilke som kan ha blitt bestridt. Rapportene angir også tidsperioden det forventes at fordringene skal betales. Informasjonen kan lett avstemmes på konsernnivå eller per datterselskap, og hver transaksjon kan hentes ut per kunde eller per faktura.

Resultatene av påminnelser og inkassovirksomhet kan også spores i sanntid. Alle data, slik som antall påminnelser, detaljer om inkassosaker og kredittap, kan hentes og følges opp i henhold til ønsket tidsperiode.

Å ha tilgang til sanntidsrapportering som bryter ned hele faktureringsprosessen, letter arbeidet med å lage kontantstrømsprognoser og følge opp utviklingen i kundenes betalingsatferd.

Rapportering og analyse

Vil du vite mer? Våre eksperter hjelper deg gjerne.
Tlf. 22 72 84 70 | salg@ropocapital.no