Facebook LinkedIn Twitter Email

Bærekraftrapporter

Ropo Capital Groups årlige bærekraftrapport oppsummerer våre bærekrafts resultater sammen med nøkkeltall, handlinger og mål. Rapporten omfatter alle konsernselskaper i Finland, Sverige og Norge.