Facebook LinkedIn Twitter Email

Bærekraftstrategi og vårt fokus

Bærekraft er en integrert del av Ropo Capitals forretningsstrategi, og det veileder våre handlinger og forretningsutvikling i alle aspekter av virksomheten vår. Vår bærekraftsinnsats fokuserer på våre kunder, deres kunder og Ropo-teamet. Vi understreker  også viktigheten av å redusere miljøpåvirkningen av fakturering og fremme bærekraftig kredittforvaltning.

I 2021 videreutviklet Ropo Capital konsernets bærekraftstrategi ved hjelp av en såkalt materialitetsvurdering som inkluderte interessentintervjuer, bakgrunnsundersøkelser og risikoanalyse. Vi har også forpliktet oss til bærekraftsrapportering i samsvar med Global Reporting Initiative (GRI).

Fokusområdene i strategien er sentrert rundt menneskene og et inspirerende arbeidsmiljø, forretningsetikk og ansvarlig tjenesteleveranse, samt en klimavennlig fakturalivssyklus.